Roros-refleksjoner-webRøros har stått på UNESCOs verdensarvliste i mer enn 30 år. Det er på tide å stoppe opp og reflektere for å finne ut hva det kan ha betydd for bergstaden og bergstadens innbyggere, og for Norge. Hvordan og hvorfor kom vi på denne lista, og hva er egentlig verdensarv? Hvorfor har bergstaden såkalte fremragende universelle verdier, og hva handler disse verdiene om?
"Røros - Refleksjoner etter 30 år som verdensarv" består av 14 artikler, 14 intervjuer og et innholdsrikt bildemateriale som sammen eller hver for seg belyser disse spørsmålene. Refleksjonene, som er gjort på grunnlag av faglig forståelse og med stort engasjement for bergstaden Røros, vil forhåpentligvis føre til debatt - som i sin tur kan skape nye refleksjoner.

Boka er et nybrottsarbeid i norsk verdensarvlitteratur.

Pris kr 349,-

Folk-og-buplasser-webJon Krokmoens formål med å undersøke kilder vedrørende folk og buplasser i Nord-Østerdalen var først og fremst bare for å sanke opplysninger og egne aner og deres kår. Men fordi slik kilder hang i hop med andre og lignende kilder, fant han det riktig å ta med om folk og forhold også ellers, slik at opplysningene kan suppelere tilsvarende deler i vedkommende bygdebøker.

Boka er på 442 sider.

Pris kr 400,-

Aarbok-NØ-webHvert år siden 1979, med noen få unntak, har Museumssentret Ramsmoen utgitt årbøker med emner fra Nord-Østerdalen.

Her finner du en oversikt over samtlige årboksartikler, sortert på forfatter. Vi gjør oppmerksom på at noen bøker dessverre er utsolgt og vil ikke bli trykket opp igjen.

Pris fra kr 150,- til kr 250,-

Altertavler-webBoka omtaler de fleste av altertavlene i hovedkirkene i Rørosregionen og Nord-Østerdal. Alle altertavlene presenteres med fargebilder og innholdsrike tekster.  Forfatter Idar Tollan går grundig til verks , og presenterer altertavlekunsten i en bred kulturhistorisk sammenheng.

Pris kr 296,-

Nytte-og-nytelse-web"Nytte og nytelse" handler om det som forfatteren, Hans Løvmo, kaller fire moderne klassikere. Det er skyggelue, elghakk, sirupstynnkake og truger. Det handler om en kulturarv fra landsbygda, spredt over store deler av landet. «Pedersenlua» er nå i produksjon igjen, elghakk og sirupstynnkake er populært som aldri før, og truger lages i moderne utgaver.

Pris kr 275,-

Motstand-og-ikke-webdet-har-lett-webblod-og-trer-web

Jon Vegard Lunde har snakket med mer enn 300 hedmarkinger som var med, og lest det meste av det som er nedskrevet om Hedmark under okkupasjonen. Disse bøkene vil gi svar på spørsmålet: "Hva gjorde du under krigen, bestefar?".

Det er vanskelig å gi en kortfattet oversikt over innholdet i bøkene, men nedefor finner du en lenke til innholdsfortegnelsen for hver av bøkene.

Bind 1: Motstand og ikke-motstand 1940-42.

Bind 2: Det har lett for å gå godt. 1943 - juli 1944.

Bind 3: Blod og tårer, men mest svette. Juli 1944 - 1945.

Bøkene er rikt illustrert.

Pris kr 350,- pr. bind

dolafeet-webBok om dølafeets historie ble skrevet som ledd i en markering av at det i 2008 var 150 år siden den første storfeutstillingen ble holdt på Slåbakken, Tolga. Feholdet har alltid spilt en viktig rolle i de to dalførene Gudbrandsdalen og Østerdalen, og har vært en viktig forutsetning for bosetning og næringsutvikling. Dølafeet er også en interessant del av kulturhistorien, da den gjenspeiler generelle trekk ved samfunnsutviklinga i den aktuelle perioden. Boka starter med de første organiserte avlstiltakene på 1850-tallet. Vi følger utviklinga som ledet fram til etableringen av gudbrandsdalsfeet og østerdalsfeet som lokale raser for de to dalførene på slutten av 1890-tallet. Senere ble disse to rasene slått sammen til den felles rasen dølafe. Karaktertrekk ved rasen, utbredelse og avdrått blir omtalt. Videre drøftes utviklinga som førte til at dølafeet opphørte som egen rase. Boka omhandler også bevaring av husdyrgenetisk mangfold, status i dag, og tiltak for å sikre at rasen kan leve videre.
Forfatter er Egil Simensen.

Pris kr 200,- 79,-

Rausjødalen-Meieri-webNavnet Rausjødalen har en egen klang. Denne vakre setergrenda har fasinert alle som har vært der, ikke bare ved sin flotte beliggenhet, men kanskje enda mer i kraft av sin plass i norsk landbruks- og meierihistorie. Hva var det som gjorde at det første samvirkemeieriet i Nord-Europa ble bygd akkurat her, i Rausjødalen? Og hvorfor i midten av 1850-årene? Ingenting av dette var tilfeldig. I denne boka følger vi pionerene fra idé til handling.

Boka er forfattet av Arve Bjørnstad, en av eierne av Rausjødalen Setermeieri.

Pris kr 300,-

Tynset-Folkehøgskule-webTynset Folkehøgskule som vart starta opp i 1914 var eit opplysningstiltak med stor rekkevidde. Folkehøgskulane hadde og har eit mål; å finne fram til kunnskap i det daglege livet. Tynset Folkehøgskule vart nedlagt i 1952, men boka gir og et godt innblikk i arbeidet Forvaltningsstyret Tynset Folkehøgskule driver den dag i dag. Boka er skrevet av Ola Tronsmoen og er krydret med bilder. Inneholder liste over alle elvene ved skulen.

Pris kr 300,-

Magnillsjoan-webPå oppdrag fra Magnillsjøan setersameie har Nordøsterdalsmuseet stått for utgivelse av boka om setergrenda Magnillsjøan. Magnillsjøan som ligger sørvest i Tolga, på grensa til Tynset og Kvikne, er ei svært levende setergrend med aktiv seterdrift. På 1600 tallet dreiv garder i Vingelen og Kvikne fiske i sjøene, seinere var det utmarksslåtter. Seterdrift ble det først utpå 1800-tallet. Konservator Per Hvamstad har skrevet boka, som er rikt illustrert med nye og gamle bilder.

Pris kr 150,- 79,-
 

Aktuelt

Alvdal Bok- og Papirhandel AS
Steia 14, 2560 Alvdal
Tlf.: 902 53 015
E-post: post@abok.no

Åpningstider:

Hverdager 09-17 - Lørdager 10-15
Spesielle åpningstider ifm. høytider

Følg oss på  og   Instagram-web


fribokhandellogo