Med-røtter-II-web"Med røtter II. Litt historie med utvikling av slektene Randmæl, Strømmen og Steimoeggen". Forfatter er Magny Steimoeggen.

Pris kr 180,-

Mangt-renn-meg-i-hugen-webDette er Magny Steimoeggens sammendrag av Fredrik Müllers dagbøker fra 1888 til 1895 og Bjarne Müllers dagbøker fra 1924 til 1935. Fredrik og Bjarne er vakse opp på same garden men i kvar sin generasjon. Den eine skulle bli lege, den andre skulle bli bonde. Med omsyn til utdanning representerer dei to vidt forksjellig ungdomsmiljø. Heimegarden, og ikkje minst setra og fjellet, hadde ein stor plass hjå dei båe.

Pris kr 180,-

Den-gode-gamle-jula-web"Den gode, gamle jula i fjellheimen" er en ny og revidert versjon utgitt i 2014 som hyller avdøde Helge Ness. Heftet kom opprinnelig ut i 1998.

I 1996 starter samarbeidet mellom Arne Dag Østigaard som skrev en rekke artikler og bøker som Helge Ness tegnet til og presenterte i form av hefter og bøker. 

Ved siden av å være tilrettelegger og typograf, tegnet Helge Ness til et utall av hefter og bøker han var med å gi ut. Helge var en perfeksjonist. Skulle tegninga være fra 1790, så var det 1790-miljø som preget resultatet. Han gjorde mye undersøkelser for at tegningene skulle ha det riktige tidspreget.

Pris kr 295,-

Ulvskree-webNikolai Ramm Østgaards "Ulvskre'e" rikt illustrert av Helge Ness.

Foran i heftet er det en "minibiografi" om Ramm Østgaard.

Pris kr 99,-

Arne-og-Hulda-webBoka er tufta på Arne Dag Østigaards hovudfagsavhandling om Arne Garborg: "Vegen tilbake til det tapte riket". Boka er forfatterens personlege syn på både familien Garborg og livet deira på Kolbotnen.

Pris kr 300,-

mye-arne-web"Samvær, samfunn og dikterkunst. Ei samling artiklar til Garborgåret 2001".
Fra forordet: "Hulda og Arne Garborg levde i ei tid som var viktig for bygginga av den unge nasjonen Norge. Men mange av problemstillingane dei tok opp, er stadig aktuelle og angår oss som menneske den dag i dag. Med Garborgdagane har vi fått auka kunnskap og blitt kjent med nye sider ved Hulda og Arne Garborg. Og det er noe av dette stoffet vi no ønsker å dele med lesarane. Boka er eit samarbeid mellom Organisasjonen Garborgdagane og Musea i Nord-Østerdalen, Museumssenteret Ramsmoen."

Pris kr 150,-

rondane-web"Turer fra Ringebufjell til Dovrefjell". Ekstreme fjelltopper eller skogkledde lier? I Rondane og Dovrefjell finner du turer som passer for alle, enten du samler på topper over 2000 meter eller foretrekker rolige turer langs grusvei. I tillegg er Rondane et værstabilt område med lett tilgjengelige utgangspunkter for turer.

"Rondane" er en praktisk guidebok for dette populære turområdet. Den beskriver alle de aktuelle rutene med informasjon om overnattingsmuligheter. Oversiktlige kart og et vell av faktaopplysninger gjør planleggingen og gjennomføringen av turer i denne fantastiske delen av Norge enkel og interessant. Turkartet "Rondane" i målestokk 1:100 000 i revidert 2011-utgave følger med boka.

Pris kr 399,-

Rondane-Jordhoy-webBoka fortel om Rondane som leveområde for den siste rest av opphavleg fjellrein i Noreg. Kartlegging av den gamle reinsfangsten med alle dyregraver og andre fangstanlegg viser kor viktig tradisnonelt haustingsbruk var gjennom mange hundre år. Mange personar har gjort eit stort arbeid over lang tid for å bevare ein livskraftig villreinstamme i Rondane. Boka i stort format er rikt illustrert med bilde og kart.

Pris kr 348,-

Langs-Glomma-webI Glommavassdraget er mulighetene for flotte fisketurer og padleturer nærmest uendelige, hvis man tar med alle sideelvene. I gamle dager var fisket i Glomma en viktig næringsvei, men i dag er det stort sett bare sportsfiskere som har gleden av fast fisk. Per Roger Lauritzen gir gode råd om fiskeplasser samt egnede metoder. Boka om Glomma er en bok som først og fremst handler om naturen og friluftslivet, men historie har en naturlig plass i en bok om et vassdrag som har så mange og lange tradisjoner, blant annet når det gjelder fløting av tømmer.

Boka beveger seg gjennom alle kommuner som Glomma er innom og gir nyttig informasjon om padling, sportsfiske samt mulighetene når det gjelder fotturer i omkring liggende perler i de enkelte kommunene. Du finner også interessante fakta om kommunene. Ikke minst er det viktig å nevne de gode kartutsnittene. For deg som vil padle i Glomma formidler Lauritzen nyttig kunnskap om hvor det er lett framkommelig, hvor elva har lav vannstand og mye stein ... hvor du må bære kanoen, hvilken sti du bør ta for å komme lettest til elva osv. Enkelte partier eller områder i og rundt Glomma er beskrevet svært detaljert. Her er kulturminner, dyreliv, fisk, spesielle historier og forfatterens egne erfaringer. 

Pris kr 398,-

Salt-sild-kopper-webI "Salt, sild, kopper" viser Helge Christie oss hva lasskjørerne brakte med seg tilbake etter at de hadde vært i Trondheim med kopper fra Røros. Mye av mattradisjonene ble «grunnlagt» i perioden fra tidlig på 1600-tallet og mot slutten av 1800-tallet. Da Rørosbanen kom, og kopperet ble transportert på jernbanen, ble lasskjørertradisjonen borte på noen få år og verden åpent seg på en helt annen måte for folket i Fjellregionen.

Hovedfokuset i boka er inntoget av salt og fisk, og hvordan det påvirket maten til fjellfolket.

Pris kr 390,-

 

Aktuelt

Alvdal Bok- og Papirhandel AS
Steia 14, 2560 Alvdal
Tlf.: 902 53 015
E-post: post@abok.no

Åpningstider:

Hverdager 09-17 - Lørdager 10-15
Spesielle åpningstider ifm. høytider

Følg oss på  og   Instagram-web


fribokhandellogo