Odd-E-WEBOdd Eriksen Sevilhaug fikk, jfr. protokollen til lensmannen i Alvdal, sitt handelsbrev den 27. april 1951 og startet Alvdal Bok- og Papirhandel (ABP). Oppstarten var i lokaler i Trangen østre, et hus like ved jernbanen i sentrum, hvor faren Erik Sevilhaug drev slakterforretning. Odd var kommet hjem etter noen år i Oslo, der han bl.a. hadde arbeidet ved Universitetsbiblioteket, hos et par bokhandlere og til sist i Cappelens Antikvariat. Kulturarbeideren Odd Eriksen Sevilhaug hadde mange jern i ilden, og inngikk en avtale om drift av bokhandelen med bokhandler Otto Strømmevold fra Tynset.

Ansatte i bokhandelen i Odds periode var: Jenny Thoresen (Nymoen), Torbjørg Thoresen (Hjertager), Eli Hørven (Jorde), Magny Leistad (Strypet) og Ingunn Kveberg (Kreken).

Torbjørg var bestyrer for bokhandelen i Alvdal da den ble filial under Tynset. Trykkerivirksomheten startet da Eli Hørven var der. Mye av utstyret til trykkeriet skaffet Otto Strømmevold fra Amnéus Boghandel på Røros, og det var i bruk til langt utpå 1970-tallet.

 

 

Trangen-Ostre-bokh-WEB

Jenny Nymoen var den første som ble ansatt i ABP, og hun jobbet der fra august 1951 til september 1954. Jenny forteller:
"Da jeg ble ansatt i bokhandelen trivdes jeg fra første dag. Det var en spesiell atmosfære der. Kundene ble møtt av klassisk bakgrunnsmusikk, og lukten av bøker! Det var aldri en kjedelig dag. Jeg hadde ekspedering som hovedoppgave, men skulle også holde orden i hyllene og i skuffer og skap der kontorrekvisita ble oppbevart.
Om høsten klargjorde jeg bøker til de mange boksirklene i bygda, og til noen i Folldal. For meg var Odd en god læremester. Han lærte meg å systematisere faglitteratur, og at skjønnlitteratur skal settes etter alfabetet. Dette fikk jeg senere bruk for i min jobb på biblioteket i Alvdal. Vi sendte ut mye reklame både til Alvdal og Folldal, og det var min jobb å legge det i konvolutter og poste det. I tillegg til bøker solgte vi ukeblader, prospektkort og grammofon-plater. Det var faste kunder som kjøpte plater, og jeg husker at Jularbo-plater var populære. I tillegg solgte vi kontormateriell og papir, og senere også fotoapparater.
Bokhandelen var en møteplass for mange. Det var diskusjoner om politikk og andre aktuelle saker. Ikke minst ble innhold i bøker og musikksjangere diskutert.
Jeg har alltid vært glad i å lese, og leselysten ble enda større gjennom jobben, da det kom prøveeksemplar fra forlagene og Odd plukket ut bøker jeg måtte lese. Det var for at jeg skulle få fagkunnskap, og etterpå måtte jeg fortelle om boka og gi mine synspunkter. Det var lettest å anbefale bøker jeg likte sjøl, men jeg lærte fort å ta hensyn til kundens smak.
Odd samlet også på gamle bilder som folk kom innom med. Det ble etter hvert en anselig mengde som ble lagt i ei skuffe på kontoret. Jeg forsto aldri da hva det skulle brukes til, men nå vet jeg at det ble grunnlaget for "Bygdefolkets eige familiealbum"."

Bokhandelen flytter til Dagali
Kåre-2003-WEBDagali ble bygd av Hans Thoresen rundt 1953. Her drev han først møbelforretning, og senere kafeteria i lokalene i første etasje. Alvdal kommune kjøpte Dagali først på 60-tallet, og leide ut lokalene til Alvdal Bok- og Papirhandel fra 1970. Da kom en annen utflytta alvdøl hjem. Kåre Dalen tok over som bokhandler i Alvdal, i et samarbeid med Otto Strømmevold og Tynset Bokhandel. Kåre startet sin jobb i ABP 3. pinsedag i 1970. Det ble fort trangt i lokalene, og en garasje på sørsiden ble innlemmet i butikklokalene. Her ble det en avdeling for bøker, mens tidligere lokaler ble benyttet til kontormateriell og litt leker. En Rotaprint trykkemaskin ble innkjøpt i 1971. Trykkeriet for øvrig besto av de gamle maskinene som kom fra Østre Trangen. Den første papirsaksa var hånddrevet, og havnet etter hvert på Fjell-Ljom museet.
Kåres mor, Kaja Dalen var den første medhjelperen i den nye forretningen. Marit og Olov Grøtting var ekstrahjelp og feriehjelp de første årene. Torgunn Kveberg var ansatt fra midten av 1970-åra og fram til 1981. Astrid Pedersen startet som sommervikar i 1980 og ble der fram til høsten 1983. Tove Skramstad var ansatt i to perioder, fra 1981 til 1985 og fra 1988 til 1989. Wenche Evensen arbeidet også ei tid i Dagali før nybygget kom opp nedpå Steia. Hun var ansatt fra februar 1983 og fram til juli 1990.

Aksjeselskap
Den 1. januar 1976 ble det avholdt konstituerende generalforsamling og Alvdal Bok- og Papirhandel AS blir stiftet. Det er Unni og Otto Strømmevold og Aasa og Kåre Dalen som danner selskapet som har som "formål å drive bok- og papirhandel og hva som kan stå i forbindelse det dette". Aksjekapitalen var på kr 55.000,- og ble fordelt på 11 aksjer à kr 5.000,-. Otto Strømmevold 5 aksjer, Kåre Dalen 4, aksjer og Aasa Dalen og Unni Strømmevold 1 hver.
Ved ekstraordinær generalforsamling i den 27. februar 1982 blir det vedtatt å forhøye aksjekapitalen til kr 165.000,-. Bakgrunnen var at selskapet skulle bygge eget forretningsbygg. Ved denne aksjetegningen er det Aasa og Kåre Dalen som hver tegner 11 aksjer pålydende kr 5.000,-. Aasa og Kåre sitter nå med aksjemajoriteten i selskapet.
15. mai 1988 ble aksjekapitalen utvidet med kr 85.000,- i forbindelse med nyinvesteringer i trykkeriet og selskapets aksjekapital blir på kr 250.000,-. 11. september 2000 utvides aksjekapitalen med kr 150.000,-. På dette tidspunktet eier Aase og Kåre Dalen totalt 75 aksjer og Unni Strømmevold 6 aksjer etter at hun tok over aksjene til avdøde Otto Strømmevold. Kåre Dalen kjøper senere disse 6 aksjene av Strømmevold.

Bokhandelen flytter ned på Steia igjen
I-nye-lokaler-WEBABP åpner sine nye lokaler på Steia i juli 1983. Med større plass utvikler ABP seg og blir et godt tilbud til bygdas innbyggere, turister og besøkende. Det ble utvidelser innen kontormateriell, rekvisita, papir og gaveatikler. Lekeavdelingen holdt også et godt utvalg.
Ansatte i ABP på Steia var i tillegg til de tidligere nevnte (for kortere eller lengre perioder): Synnøve Trøen, Elin Moldstad, Bodil Hagen, Møyfrid Andersson, Liv Marit Sønmør, Hege Barstad, Irene Tronslien. Elise Aakernes, Eli Ulven og Wenche Skaret.
I trykkeriet skiftet Kåre Dalen og Synnøve Trøen på å jobbe med trykksaker fram til Olav E. Jevnaker ble ansatt i 1987.
Bedriftens første datamaskin ble innkjøpt i 1989, og forenklet skriving og setting av trykksaker. Tidligere ble dette gjort for hånd eller på skrivemaskin.

Tynset Trykk
I 1996 kjøpte ABP Søberg Trykk på Tynset, og startet Tynset Trykk som en avdeling av ABP. Her jobbet Olav Jevnaker, Terje Jevnaker, Ola Heggem og Trond Løvås. Tynset Trykk ble avviklet etter eierskiftet i 2003 og alt av maskiner, utstyr og papir ble flyttet ned til våre lokaler på Alvdal.

Fri Bokhandel og Den norske Bokhandlerforening
Høsten 1999 ble ABP medlem av Fri Bokhandel, en sammenslutning av små og mellomstore bokhandlere landet rundt. Fri Bokhandel omfatter pr. 2012 85 bokhandlere med til sammen 103 utsalgssteder.
I 2000 melder ABP seg også inn i Den norske Bokhandlerforening. Dette er en sammenslutning av bokhandlere og har som formål å ivareta og fremme medlemmenes faglige og økonomiske interesser og arbeider for å styrke litteraturens og bokens plass i samfunnet.
For Bokhandelen er både Fri Bokhandel og Bokhandlerforeningen i dag viktige og nødvendige støttespillere.

Eierskifte
Flere alvdøler vender hjem, og 20. februar 2003 kjøper DMT Alvdal AS alle aksjene i Alvdal Bok- og Pairhandel AS (bokhandelen og trykkeriet) av Aasa og Kåre Dalen. Aksjonærer i DMT Alvdal AS var da Ivar Thoresen og Irene Tronslien samt DMT Brumunddal AS. Senere på våren holder forretningslokalene stengt i en drøy uke og 13. mai 2003 gjenåpnes et ombygd og nyoppusset butikklokale.
NyButikk2003-WEBIvar Thoresen starter som daglig leder men fra oktober samme år overtar Irene Tronslien. Etter halvannet års drift ser aksjonærene (og driverne) i DMT Alvdal at oppkjøpet av Alvdal Bok- og Papirhandel ikke gir forventet synergieffekt og i november 2004 kjøper Irene Tronslien samtlige aksjer i ABP av DMT Alvdal og blir eneste aksjonær i bedriften. Irene har drevet butikken fra denne dato.

Ringobutikk
De nye eierne ønsker i større grad enn tidligere å satse på leker og fra juni 2003 blir Bokhandelen en del av den landsomfattende leketøyskjeden Ringo. Bokhandelen inngår som lilleputtmedlem, ett medlemskap som gir rom for et tilpasset vareutvalg med tanke på butikkens størrelse og beliggenhet.

Salg av lokalene
Samtidig som Irene Tronslien overtar ABP i november 2004 selger hun lokalene (g.nr 9, b.nr 137, seksjon nr 1) til Kontorbygg AS. Målet er at færre eiere av bygningen vil gjøre det lettere å gjennomføre bygningstekniske endringer og å drifte lokalene/bygningen. Pr. i dag har de nye eierne lyktes godt med dette.

Driftsendringer
Ny eier setter fokus på struktur og rutiner i bedriften, for gjennom dette å styrke bedriftens økonomi. Dessverre ble resultatet av dette nedbemanning og fra 2005 var kun en ansatt tilknyttet butikken og det administrative, i tillegg til de i trykkeriet og ferie-/lørdagshjelp.

Skolebøker
Skolebøker ble fra 2008 lagt ut på anbud etter at det i mange år har vært vanlig å bestille dette hos den lokale bokhandelen. Bokbransjen fortvilte og svært mange lokale bokhandlere har måttet gi tapt etter at de har mistet skoleboksalget. Det ble en ny erfaring for ABP å levere anbud og gleden ble stor når det første anbudet var avgjort og ABP fortsatt kunne benyttes som leverandør på skolebøker til grunnskolene i Alvdal og Folldal. ABP var i 2012 med på ytterligere ett skolebokanbud med samme resultat.

Trykkeriet legges ned
28. februar 2009 er en viktig epoke i bedriftens historie over. Trykkerivirksomheten i sin helhet legges ned og Alvdal Bok- og Papirhandel blir fra denne dato en ren bok- og papirhandel.
Gammelt utstyr som ville kreve uforsvarlig store investeringen for å imøtekomme framtida, og ønsket om å rendyrke bedriften, var årsaken til nedleggelsen.
Sommeren 2009 kom en stor lastebil og tok med seg alt utstyr fra trykkeriet. Lastebilen tilhørte en skraphandler – den eneste bransjen som var interessert i utstyret.

Nyere økonomi
Fra 2005 er bokhandelen drevet med overskudd. Gjennom overskuddene er egenkapitalen i selskapet styrket og ABP står sterkere rustet til å møte eventuelle dårlige år. Aksjekapitalen er pr. 2013 på kr 100.000,- og vi har en egenkapitalandel (uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital) på nesten 40%. ABP har pr. 2018 1,4 årsverk fordelt på 2 ansatte.

Steia
Positiv vekst på Steia har hatt positiv betydning for bedriften. I januar 2007 startet Sans Blomster AS opp i lokalene vegg i vegg og det ble nytt, felles inngangsparti med skyvedører og en liten gang. Selv om butikkene ikke nødvendigvis har de samme kundene bidrar dette til et fellesskap og et miljø som igjen er bra for bedriftene. Rett før jul i 2009 startet Huldra Håndverk Mat Kultur i lokalene rett ved siden av oss - en positiv tilvekst i sentrum og vi merket økning i handelen, spesielt på lørdager.

Annonse-1-Odd-E-WEB

 

Aktuelt

Alvdal Bok- og Papirhandel AS
Steia 14, 2560 Alvdal
Tlf.: 902 53 015
E-post: post@abok.no

Åpningstider:

Hverdager 09-17 - Lørdager 10-15
Spesielle åpningstider ifm. høytider

Følg oss på  og   Instagram-web


fribokhandellogo